Data: 4 grudnia 2018 Kategoria: Zdrowy styl życia

Na czym polega program Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze. Co to takiego?

Czyste Powietrze to rządowy program, mający na celu maksymalną redukcję emisji pyłów i zanieczyszczeń pochodnych, wprowadzanych do atmosfery poprzez domy jednorodzinne.

Program skupia się przede wszystkim na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe, jak również termomodernizacji budynków jednorodzinnych, tak aby efektywniej zarządzać energią. Działania te są korzystnie nie tylko z ekologicznego, ale i ekonomicznego punktu widzenia – przyczyniają się bowiem do zwiększonych oszczędności w budżecie domowym. Program jest skierowany do osób fizycznych, właścicieli domów jednorodzinnych oraz osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego. Każdy zainteresowany może złożyć wniosek o dotację bądź też pożyczkę. Wsparcie finansowe jest udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – objaśnia przedstawiciel sklepu 499.pl, oferującego ekologiczne i oszczędne piece na pellet.

Zasady uczestnictwa w programie Czyste Powietrze

Obecnie w ramach programu Czyste Powietrze przewidziano rozdysponowanie funduszy w wysokości 103 mld zł. Środki te mają być wykorzystane do 2029 roku na wymianę/zakup i montaż źródeł ciepła oraz kompleksową termomodernizację. Każdy uczestnik programu zyskuje zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, wynosi 53 tys. zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł. Aby móc uzyskać dofinansowanie, należy złożyć wniosek. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym – oznacza to, że są one oceniane na bieżąco. Warunkiem podstawowym uzyskania dofinansowania jest chęć wymiany pieca/kotła na nowe źródło ciepła (w przypadku budynków istniejących) oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła, spełniającego wymogi programu (dotyczy budynków, które dopiero mają być wzniesione).

Co może być dofinansowanie w ramach programu?

Jak już zostało powiedziane, w ramach programu Czyste Powietrze dofinansowaniu podlega wymiana starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła (np. ekologiczny kocioł). To jednak nie wszystko. Pieniądze mogą być przeznaczone na takie cele jak docieplenie przegród budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż/modernizacja instalacji C.O. i ciepłej wody użytkowej, instalacja odnawialnych źródeł energii czy też montaż instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Dzięki dotacji, można przeprowadzić rzeczowy audyt energetyczny budynku, sporządzić dokumentację projektową związaną z modernizacją oraz inne fachowe ekspertyzy. Wszystko po to, aby wdrożone rozwiązania były jak najbardziej proekologiczne. Nie ulega wątpliwości, że program Czyste Powietrze to wielka szansa dla wszystkich gospodarstw, które chcą działać z korzyścią dla siebie, dla innych ludzi, a w szczególności dla całego środowiska naturalnego.

Materiał Partnera