Data: 19 września 2018 Kategoria: Zdrowy styl życia
metoda Tomatisa

Na czym polega Metoda Tomatisa

Metoda Tomatisa to sposób na trening słuchu, która opracowana została jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku. Celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowej człowieka tak, aby doszło do poprawy koncentracji, kreatywności, rozwoju zdolności lingwistycznych i komunikacyjnych, jak również do zwiększenia potencjału człowieka w nauce i rozwoju psychoruchowym.

Skąd wzięła się Metoda Tomatisa?

Opisywaną przez nas metodę treningu słuchowego stworzył francuski otolaryngolog profesor Alfred Tomatis. Swoje badania nad rolą narządu słuchu rozpoczął on w latach 40. XX wieku. Koncentrował się w nich głównie na problemie zależności pomiędzy słyszeniem, a tworzeniem głosu i produkcją mowy.

Obserwacje profesora posłużyły mu jako podstawa do sformułowania prawa, zgodnie z którym głos zawiera tylko te częstotliwości, które może odebrać nasz narząd słuchu. Oznacza to, że, aby dobrze kontrolować głos i mowę, trzeba umieć słuchać samego siebie. Prawo to nazywane jest pierwszym prawem Tomatisa.

Z tego prawa wynika także drugie prawo Tomatisa. Jak wyjaśniają eksperci z Centrum Tomatisa, mówi ono o tym, że zmiana sposobu słuchania prowadzi do zmian w głosie.

Czym jest Metoda Tomatisa?

Metoda Tomatisa to stymulacja audio-psycho-lingwistyczna, której celem jest usprawnienie czynnego słuchania. Dzięki niej osoby, u których stwierdzono zaburzenia uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej są w stanie pracować nad ich poprawą.

Terapia metodą Tomatisa polega na słuchaniu specjalnie przygotowanego materiału dźwiękowego. Pacjenci słuchają go przez specjalne słuchawki, przekazujące dźwięki drogą powietrzną i kostną. W zakres programu takiej stymulacji wchodzi zwykle od 60 do 120 seansów, przeprowadzanych w 3 sesjach (jeden seans to 30-minutowy blok dźwiękowy, dziennie odbywa się więc 4-6 seansów). Pierwsza sesja to tzw. pasywna faza terapii. W czasie jej trwania puszcza się pacjentom najczęściej muzykę gregoriańską i muzykę Mozarta, która jest filtrowana w odpowiedni sposób. Następne etapy terapii zakładają aktywny udział pacjenta, m.in. poprzez czytanie.

Dla kogo Metoda Tomatisa?

Metoda Tomatisa działa zarówno na dzieci, jak i w przypadku dorosłych, jednak polecana jest ona przede wszystkim dzieciom z zaburzeniami mowy (takimi jak wady wymowy, jąkanie czy opóźniony rozwój mowy), zaburzeniami głosu (w tym chrypkami dziecięcymi pojawiającymi się w wyniku nadużywania głosu) oraz dyslektykom. Ćwiczyć słuch za pomocą tej metody powinni również dorośli, którzy borykają się z zaburzeniami mowy i głosu.

Terapia metodą Tomatisa może być także bardzo pomocna w przypadku zaburzeń głosu u osób, które posługują się nim profesjonalnie, a więc m.in. u śpiewaków i aktorów (korzystali z niej m.in. Maria Callas czy Gerard Depardieu). Skorzystać mogą z niej również nauczyciele.

Materiał Partnera