tag: medycyna

Przebieg studiów na kierunku Farmacja

Kiedy mowa o studiach medycznych, większość osób myśli o kierunku lekarskim lub pielęgniarskim. Wielu zapomina, że w medycynie ważna jest nie tylko wiedza na temat leczenia pacjenta, ale również – więcej...

Zabezpieczenie medyczne imprez masowych – zasady

Imprezą masową jest zasadniczo każde wydarzenie o charakterze sportowym, rozrywkowym lub artystycznym, w którym bierze udział więcej niż 300 osób, jeśli zgromadzone są one w jakimś budynku, i więcej niż więcej...

Co to jest wskaźnik kostka-ramię i jakie ma znaczenie w diagnostyce

Wskaźnik kostka-ramię (ABI) jest bardzo prostym i powszechnie dostępnym parametrem stosowanym w diagnostyce chorób tętnic obwodowych. Wykonanie pomiaru wskaźnika ABI pozwala na precyzyjną ocenę stanu tętnic obwodowych pacjenta, pod kątem więcej...

mycie rąk

Jak dbać o higienę? Zainwestuj w środki higieniczne na światowym poziomie

Higiena to niezwykle ważna sprawa. Jeśli ją zaniedbamy, narazimy siebie, swoich klientów lub pacjentów na duże niebezpieczeństwo. O higienę musimy dbać w domu, w zakładzie pracy, a przede wszystkim w więcej...

Charakterystyka i leczenie ran przewlekłych

Czym są rany przewlekłe Rana przewlekła jest ubytkiem skóry spowodowanym przez proces chorobowy lub uraz, który nie poddaje się leczeniu. Tego typu schorzenie dotyczy przede wszystkim osób starszych, w tym więcej...