Data: 23 kwietnia 2018 Kategoria: Stomatologia

Dlaczego warto uczęszczać na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe?

Popularne przysłowie mówi, że kto nie idzie do przodu, ten się cofa. W branży medycznej ma ono szczególnie duże znaczenie – lekarze, w tym lekarze-stomatologowie, po ukończeniu edukacji na uczelniach wyższych nie powinni spoczywać na laurach, lecz wciąż podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, zdobywać wiedzę o nowych metodach leczniczych oraz umiejętności z zakresu ich stosowania. Jednym ze sposobów osiągania tych celów jest uczestnictwo w kursach.

Większa wiedza = wyższa jakość usług

Oczywistą zaletą kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe jest fakt, że dzięki nim jesteśmy w stanie oferować naszym pacjentom usługi wyższej jakości. Można zatem śmiało powiedzieć, że mają one pośredni wpływ na bezpieczeństwo przeprowadzanych zabiegów, ich skuteczność, zadowolenie klientów, a koniec końców – renomę naszego zakładu stomatologicznego i jego dochody.

Dostęp do nowych technologii

Postęp technologiczny w branży medycznej – w tym stomatologicznej – jest bardzo szybki. Nowe technologie są wydajniejsze, efektywniejsze, bezpieczniejsze dla pacjentów – dzięki temu z czasem wypierają te stare. Jednocześnie wymagają one od stomatologa, by posiadał on wiedzę oraz umiejętności na temat ich wykorzystania. Odbycie kursu przeszkalającego z wykorzystania nowych technologii jest podstawą do ich wykorzystania

Profesjonalna kadra

Kursy podnoszące kwalifikacje, takie jak te organizowanie w niepublicznej szkole policealnej Dental Service, prowadzone są przez profesjonalnych wykładowców, dysponujących pełną wiedzą na temat poruszanego w trakcie zajęć zagadnienia. Program kursu skoncentrowany jest na przekazaniu uczestnikom wszystkich niezbędnych informacji oraz rzetelnym rozwijaniu ich kompetencji. Wykłady przeprowadzane są w oparciu o materiały audiowizualne oraz uzupełniane przez zajęcia praktyczne.

Wymiana doświadczeń

Uczestnicząc w kursach mamy możliwość spotkania się z innymi osobami pracującymi w naszej branży. Każde takie spotkanie to znakomita okazja do wymiany bardzo cennych doświadczeń, informacji i opinii, związanych zarówno z tematyką szkolenia, jak i dotyczących tematami pobocznymi. W ten sposób poszerzamy nie tylko naszą wiedzę praktyczną, ale również dowiadujemy się więcej o samej branży, np. o dostępnych na rynku nowych technologiach.

Czas

W dzisiejszym zabieganym świecie nie mamy zbyt wiele czasu, dlatego jest on dla nas szczególnie cenny. Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe przeprowadzane są – jak zostało wyżej powiedziane – w formie jak najbardziej skoncentrowanej, aby słuchacze nie musieli poświęcać na szkolenie zbyt wielu godzin.