Data: 31 marca 2017 Kategoria: Porady medyczne

W jaki sposób zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu technika sterylizacji medycznej?

Technik sterylizacji medycznej to dosyć nowy zawód. Czym się charakteryzuje i jakie uprawnienia należy posiadać, aby go wykonywać? Zapraszamy do przeczytania poniższego artykułu.

Czym zajmuje się technik sterylizacji medycznej?

Zawód technika sterylizacji medycznej powstał na wniosek środowiska, które zajmuje się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia. W pracy technik sterylizacji zapewnia odpowiednią czystość mikrobiologiczną sprzętu, którego używa się podczas diagnozowania i leczenia. Słowem kluczem jest tutaj dekontaminacja, czyli wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem jest wyrób sterylny. Do zawodowych czynności technika sterylizacji należą więc m.in.:

 • Oczyszczanie oraz dezynfekcja manualna i maszynowa narzędzi.
 • Przygotowywanie roztworów preparatów myjących oraz dezynfekcyjnych.
 • Obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji oraz kontrola tych procesów.
 • Demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją.
 • Montaż narzędzi przed sterylizacją.
 • Kontrola sprzętu pod względem ilościowym i jakościowym.
 • Pakietowanie i sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej oraz materiału opatrunkowego.
 • Przygotowanie pakietów okolicznościowych.
 • Obsługa sterylizatorów.
 • Kontrola procesu sterylizacji.
 • Prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

Gdzie zdobyć odpowiednie uprawnienia?

Aby sprawnie i dokładnie wykonywać zawód technika sterylizacji medycznej należy być osobą spostrzegawczą, odpowiedzialną, obowiązkową, dokładną, samodzielną, gospodarną, zdyscyplinowaną, z dobrą koordynacją wzrokowo-ruchową i szczerym zainteresowaniem medycyną. Po zdobyciu zawodu technik sterylizacji medycznej może być zatrudniony w centralnych sterylizatorniach, gabinetach stomatologicznych oraz pracowniach endoskopowych.

Uprawnienia do wykonywania zawodu technika sterylizacji medycznej można zdobyć w Pierwszym Niepublicznym Policealnym Studium Medycznym w Szczecinie. Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Absolwent, który ukończy studium na tym kierunku jest przygotowany do samodzielnego wykonywania wszystkich etapów dezynfekcji i sterylizacji sprzętu medycznego, a także do przygotowywania roztworów preparatów odkażających i myjących oraz obsługi i kontroli sprzętu dezynfekującego.

Materiał Partnera