Data: 5 kwietnia 2018 Kategoria: Porady medyczne
odpady medyczne

Rodzaje worków na odpady medyczne

Odpady medyczne należą do specyficznej grupy odpadów, dlatego według przepisów prawnych muszą być we właściwy sposób segregowane i przechowywane. Do składowania odpadów medycznych służą specjalne pojemniki i worki, które umieszcza się na stelażach lub w pojemnikach. Jakie są rodzaje worków na odpady medyczne i jaki jest właściwy sposób postępowania z odpadami pochodzenia medycznego?

Odpady medyczne według ustawy

Według ustawy z 14 grudnia 2012 r. zabronione jest zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych poza miejscem ich wytworzenia. Oznacza to, że proces ich segregacji musi odbywać się w miejscu, gdzie te odpady powstały, a więc najczęściej ma on miejsce w placówkach medycznych. Odpady medyczne, które zostały wytworzone w procesie świadczenia usług zdrowotnych, muszą być obowiązkowo zbierane w pojemnikach lub workach na odpady medyczne w określonych kolorach, które to worki można znaleźć w ofercie takich sklepów, jak Emka S.A. Do segregacji odpadów pochodzenia medycznego wykorzystywane są obecnie trzy kolory worków.

Kolory worków na odpady medyczne

Worki jednorazowego użycia w kolorze czerwonym służą do zbierania części ciała i organów, pojemników na krew i konserwantów służących do jej przechowywania, odpadów zawierających drobnoustroje chorobotwórcze lub toksyny (w tym zainfekowane podkłady, pieluchomajtki, podpaski itp.), zużyte peloidy oraz pozostałości żywnościowe z oddziałów zakaźnych. Do pojemników i worków w kolorze żółtym trafiają natomiast chemikalia, odczynniki chemiczne, leki cytotoksyczne i cytostatyczne oraz odpady dentystyczne. Worki jednorazowego użycia w kolorze innym niż czerwony i żółty (mogą to być worki zielone, niebieskie lub czarne) służą natomiast do wyrzucania narzędzi chirurgicznych i zabiegowych, opatrunków jednorazowych i gipsu, pościeli, pieluch i ubrań jednorazowych, niektórych chemikaliów, leków oraz peloidów, które nie są zakwalifikowane jako niebezpieczne.

Postępowanie z workami medycznymi

Worki na odpady medyczne muszą być wytrzymałe i odporne na wilgoć oraz środki chemiczne. Worki umieszcza się w sztywnych pojemnikach lub na stelażach jednorazowego lub wielokrotnego użytku oraz wymienia się co 72 (w przypadku odpadów zwykłych) lub 24 godziny (w przypadku odpadów zakaźnych). Pojemniki muszą być wyposażone w pokrywy otwierane bezdotykowo, za pomocą czujnika lub pedału nożnego. Worki zapełniane są do nie więcej jak 2/3 ich objętości w sposób, który pozwala na ich bezpieczne zamknięcie, bez konieczności stykania się z obecnymi w ich wnętrzu odpadami. Ze względów bezpieczeństwa raz zamknięte worki nie mogą być ponownie otwierane i muszą trafić w całości do spalenia.

Materiał Partnera