Data: 13 czerwca 2019 Kategoria: Porady medyczne

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Co warto wiedzieć?

Gdy bliski zaczyna poważnie chorować, dostaje udaru bądź ulega wypadkowi i wymaga rehabilitacji jako osoba niepełnosprawna, zazwyczaj nie wiemy, jak ta rehabilitacja powinna przebiegać. Potrzeba czasu, by zorientować się w przepisach prawa, możliwościach uzyskania wsparcia. Najważniejsze jest zrozumienie specyfiki danej choroby i tego, że dla leczenia kluczowe jest, by rehabilitacja, czy to w warunkach domowych czy w domu opieki, była stała.

Co to jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej rehabilitacja rozumiana jest jako „zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym udziale tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej”.

W tej definicji zawierają się najistotniejsze aspekty związane z rehabilitacją – zapewnia specjalistka z Domu opieki Duomed.

Tradycje rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Polsce

Zgodnie w koncepcją Wiktora Degi i założeniami polskiej szkoły rehabilitacyjnej rehabilitacja, by była skuteczna, musi spełniać kilka czynników. Należą do nich:

  • wczesność rozpoczęcia – rehabilitacja powinna zostać zdrożona jak najszybciej, czas jej rozpoczęcia ma istotny wpływ na przebieg rehabilitacji i szanse powrotu do zdrowia,
  • kompleksowość – podczas rehabilitacji należy brać pod uwagę jej różnorodne aspekty, uwzględniać kwestie czysto zdrowotne, proces leczenia jak i funkcjonowanie społeczne i zawodowe pacjenta. Te czynniki mają istotny wpływ na powrót do zdrowia pacjenta,
  • ciągłość – rehabilitacja powinna trwać stale i długotrwale, aż do czasu powrotu do sprawności pacjenta, jeśli nie pełnej, to takiej, na ile jest to możliwe zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychologicznym,
  • powszechność – rehabilitacja to nieodłączny element leczenia. Bez względu na rodzaj schorzenia, konieczne jest, by wszystkie niepełnosprawne osoby mogły z niej skorzystać.

Realia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Polsce

Jak wiadomo, praktyczna realizacja założeń polskiej szkoły rehabilitacji jest bardzo trudna. Przede wszystkim ze względu na terminy oczekiwania na rehabilitację, które nie są adekwatne do potrzeb pacjentów, a udaru czy wypadku nie da się wcześniej przewidzieć. Zapewnienie osobie bliskiej pełnej opieki w warunkach domowych i pilnowanie wszystkich spraw związanych z jej leczeniem jest niewykonalne dla jednej osoby. Wymaga rezygnacji z pracy zawodowej, a nie każdy może sobie na to pozwolić. Dlatego czasem warto rozważyć skorzystanie z usług profesjonalistów w stacjonarnym ośrodku rehabilitacji osób niepełnosprawnych do czasu, gdy osoba bliska odzyska sprawność w sposób pozwalający na samodzielne przebywanie w domu.

Materiał Partnera