Data: 25 sierpnia 2016 Kategoria: Porady medyczne
odpady-farmaceutyczne

Odpady farmaceutyczne – czym są i co się z nimi robi?

Odpadami farmaceutycznymi nazywamy przeterminowane lub wycofane ze stosowania wyroby medyczne oraz produkty lecznicze, m.in. leki, suplementy diety, substancje recepturowe oraz inne produkty farmaceutyczne. Według obowiązujących przepisów, właściciele aptek oraz punktów medycznych są zobowiązane do regularnego unieszkodliwiania tego typu odpadów.

Przepisy dotyczące utylizacji odpadów farmaceutycznych

Kwestię konieczności utylizacji odpadów farmaceutycznych określa szereg ustaw i rozporządzeń wydanych przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Gospodarki. Według przepisów, mimo iż apteki nie są zobligowane do przyjmowania przeterminowanych leków od pacjentów, są jednak zobowiązane do utylizacji produkowanych oraz posiadanych przez siebie odpadów. Apteki w tym zakresie korzystają z usług specjalistycznych firm, które posiadają wszelkie niezbędne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Jedną z takich firm jest Pogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne Nowista z Bielska-Białej.

Przebieg zlecenia utylizacji odpadów

Zazwyczaj współpraca pomiędzy aptekami a firmami specjalizującymi się w odbiorze i unieszkodliwianiu odpadów farmaceutycznych opiera się na umowie zakładającej regularny odbiór wszelkich gromadzonych w placówce farmaceutycznej odpadów. Według obowiązujących przepisów, każdy odbiór odpadów farmaceutycznych z apteki musi być udokumentowany. Firma po przyjeździe na miejsce odbioru dokonuje ważenia powierzanych jej odpadów, a następnie sporządza wszelkie niezbędne dokumenty. Jak tłumaczy nasz rozmówca z firmy Nowista, która oprócz unieszkodliwiania odpadów farmaceutycznych zajmuje się także m.in. utylizacją odpadów medycznych, żywnościowych, a także odpadów z działalności kosmetycznej: Po odebraniu z apteki odpadów farmaceutycznych, zostają one bezpiecznie przewiezione do spalarni, gdzie zostają całkowicie unieszkodliwione. Po wykonaniu zlecenia, do apteki, z której odpady te zostały pobrane, odsyłamy dokumenty potwierdzające wykonanie czynności.

Materiał Partnera