Data: 12 września 2016 Kategoria: Porady medyczne
terapia-logopedyczna-u-dzieci

Na czym polega terapia logopedyczna u dzieci?

Zaburzone zdolności komunikacyjne mogą odbić się negatywnie na rozwoju dziecka. Dlatego często już dzieci w wieku przedszkolnym są kierowane na terapię logopedyczną, której celem jest jak najskuteczniejsze wyeliminowanie tych zaburzeń. Więcej o tym, czym, jest taka terapia i z jakich metod korzystają logopedzi w naszym artykule.

Kilka słów o terapii logopedycznej

Jest to działanie mające na celu wyeliminowane zaburzeń zdolności komunikacyjnych u dziecka. Terapia odbywa się pod kontrolą wykwalifikowanego logopedy, najczęściej w gabinecie logopedycznym takim jak prywatna poradnia Carpe Diem w Szczecinie. Program terapii uwzględnia zwykle możliwości i potrzeby danego dziecka. Systematyczna praca z logopedą nad usuwaniem wad wymowy bądź stymulacją opóźnionego rozwoju mowy uzupełniana często o ćwiczenia wykonywane w domu z rodzicami przynosi zwykle oczekiwane efekty.

Metody terapii logopedycznej

Terapia stymuluje najczęściej niedorozwinięte lub opóźnione funkcje komunikacyjne, koryguje wadliwe funkcje komunikacyjne oraz reedukuje zdezintegrowane funkcje komunikacyjne. W swojej codziennej pracy z dziećmi logopedzi sięgają po różne sposoby osiągania tych celów – może to być metoda słowna, zajęcia praktyczne czy oglądowa pedagogika specjalna. W praktyce dzieci chętnie uczą się poprawnej wymowy poprzez różnego rodzaju gry dydaktyczne oraz programy komputerowe. Dzisiejsi specjaliści od poprawnej wymowy nie wahają się korzystać z nowoczesnych pomocy technologicznych, dzięki którym zajęcia są nie tylko bardziej efektywne, ale ciekawsze. Różnorodna stymulacja sprawia, że dziecko chętniej i szybciej się uczy mówić poprawnie.

Co obejmuje terapia logopedyczna?

Zarówno w przypadku dzieci, jak i dorosłych wstępem do terapii jest diagnoza logopedyczna pozwalająca ocenić stan rozwoju mowy pacjenta oraz rodzaj zaburzeń mowy, jeśli takowe występują. Po zdiagnozowaniu problemu można przystąpić do terapii, prowadzonej zwykle w formie zajęć indywidulanych z pacjentem (i jego rodzicami). Czasami konieczna jest stymulacja rozwoju mowy, gdy dziecko odstaje w tym zakresie od rówieśników. Logopedzi zajmują się również profilaktyką logopedyczną, czyli zapobieganiem wadom wymowy dzięki wczesnej interwencji specjalisty.

Materiał Partnera