Data: 10 listopada 2017 Kategoria: Porady medyczne

Metody ochrony dróg oddechowych w miejscach pracy

Metody oczyszczania wdychanego powietrza

Za oczyszczanie wdychanego powietrza odpowiada tzw. sprzęt oczyszczający. Jego zadaniem jest oczyszczanie powietrza ze szkodliwych substancji chemicznych, pyłów i innych rodzajów zanieczyszczeń. Do sprzętu oczyszczającego zaliczamy m.in. filtry, pochłaniacze oraz filtropochłaniacze. Zadaniem filtrów jest zatrzymywanie cząsteczek stałych oraz kropelek cieczy. Dzięki temu zostają one pochłonięte przez filtr i nie wnikają bezpośrednio do dróg oddechowych człowieka. Pochłaniacze odpowiadają za zatrzymywanie substancji chemicznych pod postacią gazu i działają na zasadzie reakcji chemicznej. Filtropochłaniacze stanowią natomiast połączenie działania zarówno filtrów, jak i pochłaniaczy. Tego typu urządzenia znajdziemy w sklepach i hurtowniach ze sprzętem BHP, jak na przykład sklep z odzieżą roboczą AMW z Łodzi.

Oczywiście filtry, pochłaniacze i filtropochłaniacze samodzielnie nie stanowią wystarczającej ochrony dróg oddechowych i wymagają ich połączenia z częścią twarzową, którą stanowią maski, półmaski, kaptury oraz hełmy ochronne. To właśnie one są zakładane przez pracowników, którzy przebywają w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia dróg oddechowych.

Dostarczanie powietrza od źródła wolnego od zanieczyszczeń

Za dostarczanie powietrza ze źródła wolnego od zanieczyszczeń odpowiada tzw. sprzęt izolujący. Jego zadaniem jest zapewnienie dopływu czystego powietrza z niezależnego źródła. Dzięki temu zanieczyszczone powietrze obecne w miejscu pracy użytkownika nie przedostaje się do jego płuc i układu oddechowego. Sprzęt izolujący jest stosowany w przypadku, kiedy w powietrzu znajduje się poniżej 17% tlenu, nie jest znane stężenie szkodliwych substancji lub ich stężenie jest bardzo duże, metody filtracyjne nie są efektywne albo niebezpieczne substancje są bezwonne. Sprzęt izolujący dzieli się zasadniczo na sprzęt stacjonarny, który stanowią aparaty wężowe stężonego powietrza oraz autonomiczny, czyli aparaty butlowe i regeneracyjne. Osobną kategorię metod ochrony dróg oddechowych stanowi tzw. sprzęt ucieczkowy. Nie jest to bowiem sprzęt, który użytkuje się w miejscu pracy, a wykorzystywany jest jedynie w nagłych wypadkach, np. podczas ewakuacji ze strefy zagrożenia.