Data: 21 września 2020 Kategoria: Porady medyczne
książka medyczna

Leksykon gerontologii – życie osób starszych w pigułce

Starość to wciąż temat tabu. W świecie, w którym liczy się kult ciała i młodości, naturalne procesy starzenia w kontekście nie tylko fizycznym, ale też emocjonalnym czy społecznym i związane z tym tematy są często pomijane. A przecież prędzej czy później starość stanie się udziałem każdego młodego człowieka. Nauką zgłębiającą aspekty związane z procesami starzenia się jest gerontologia, której poświęconych jest wiele prac naukowych i poradników.

Czym zajmuje się gerontologia?

Gerontologia bywa mylnie utożsamiana z geriatrią, która co prawda zajmuje się tematyką starości i procesu starzenia się, ale wyłącznie w kontekście zdrowia fizycznego. A przecież wiek podeszły to nie tylko choroby, ale też szereg innych aspektów związanych ze zdrowiem, intymnością, emocjami, życiem w rodzinie i społeczeństwie. Te wszystkie zagadnienia z pogranicza medycyny, socjologii, psychologii i innych dziedzin nauki porusza gerontologia. Dziedzina ta zajmuje się poznawaniem, badaniem i opisywaniem procesów zachodzących w związku ze starzeniem się. Mowa tu nie tylko o zmianach dotyczących fizyczności i zdrowia, które są naturalnym następstwem starzenia się organizmu i związaną z tym profilaktyką zdrowotną, ale także o problemach dotyczących pozycji społecznej, życia zawodowego, pasji i zainteresowań czy też marzeń i uczuć osób w podeszłym wieku. Rosnąca długość życia i postępujące starzenie się społeczeństwa sprawiają, że zainteresowanie gerontologią stale rośnie, a dziedzina ta nieustannie zyskuje na znaczeniu. Stąd też coraz więcej prac naukowych, poradników i innych publikacji poświęconych tej właśnie tematyce.

Leksykon gerontologii, czyli skarbnica wiedzy na temat starości

Jedną z czołowych pozycji z zakresu polskiej gerontologii jest “Leksykon gerontologii” autorstwa Adama A. Zycha, wydany przez Oficynę Wydawniczą Impuls. Praca ta łączy w sobie funkcje słownika i encyklopedii, stanowiąc kompleksowy zbiór przeszło 1200 haseł dotyczących szeroko pojętego procesu starzenia się. Jest to swego rodzaju przewodnik po zagadnieniach związanych z wiekiem podeszłym, który porządkuje i uściśla informacje na temat aspektów starzenia się z pogranicza medycyny, psychologii i ekonomii, a także prawa oraz kulturoznawstwa. “Leksykon gerontologii” to skarbnica wiedzy o problemach, potrzebach, oczekiwaniach i możliwościach seniorów. Ze względu na interdyscyplinarny charakter omawianej dziedziny, w leksykonie znaleźć można terminy związane nie tylko ze zdrowiem i rozwojem fizycznym oraz umysłowym, ale także m.in. z pracą, polityką, finansami czy sztuką. Maluje to niezwykle bogaty i zróżnicowany obraz “jesieni życia”. Szeroki zakres tematyczny i przystępny styl czynią z “Leksykonu gerontologii” pozycję użyteczną zarówno dla osób zajmujących się naukowo i zawodowo problemami osób starszych, jak i dla opiekunów i bliskich seniorów oraz wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą tematyką starzenia.

Materiał Partnera