Data: 31 października 2019 Kategoria: Porady medyczne
KOPR

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego. Czym jest KORP?

KORP, czyli Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, to narzędzie diagnozy, które służy do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Karty te umożliwiają ustalenie, czy dziecko rozwija się zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi, które są określone w ramach przedziału wiekowego. Sprawdźcie, co trzeba wiedzieć na temat Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego.

Najważniejsze informacje na temat KORP – co trzeba wiedzieć?

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego to narzędzie przeznaczone dla pedagogów, logopedów, psychologów oraz nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Z ich pomocy można dokonać sprawdzić, czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie.

KORP składają się z różnych materiałów merytorycznych i pomocy do diagnozy. To bardzo wygodne narzędzie, które ułatwia pracę logopedów i pedagogów. Karty zawierają w sobie wszystkie informacje, bez których zdiagnozowanie dziecka byłoby niemożliwe – wyjaśnia nasz rozmówca reprezentujący sklep logopedyczny KOMLOGO.

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego opracowywane są dla poszczególnych przedziałów wiekowych. Dzielą się na karty oceny rozwoju:

  • małego dziecka w wieku od pierwszego miesiąca życia do 11 miesiąca życia (uwzględniają kwartalny rozwój umiejętności),
  • dziecka w wieku od roku do 2 lat i 11 miesięcy (do ukończenia przez dziecko 2. roku życia możliwe jest diagnozowanie umiejętności co pół roku),
  • dziecka w wieku od 2 lat i 11 miesięcy do 7 lat i 11 miesięcy (okres uwzględniający diagnozę w odstępach rocznych),
  • dziecka w wieku od 8. roku życia do 9 lat i 11 miesięcy.

Po przeprowadzeniu diagnozy dziecka w określonym wieku, wykreślony zostaje profil jego umiejętności. Informacje w nim zawarte wskazują strefy, w których dziecko rozwija się prawidłowo, w których jest ponadprzeciętne, a w których jest opóźnione. Taka diagnoza daje pełny obraz umiejętności dziecka i ułatwia pracę nad jego słabszymi stronami.

Do czego potrzebne są Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego?

Zdiagnozowanie umiejętności dziecka z pomocą KORP pozwala na zbadanie poszczególnych sfer rozwoju dziecka i ocenę jego umiejętności rozwoju ruchowego, motoryki precyzyjnej i lateralizacji, komunikowania się i mowy, spostrzegania wzrokowego oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji behawioralnych, emocji i relacji społecznych, a także umiejętności przedszkolnych i szkolnych.

Postawiona z pomocą KORP diagnoza pogłębiona zostaje o wywiad z opiekunem, a do teczki dziecka dołącza się Karty Wywiadu, na których zamieszczane są niezbędne informacje.

Czy Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego są potrzebne?

KORP to jednocześnie proste i czułe diagnostycznie narzędzie umożliwiające precyzyjną ocenę tego, jak rozwija się dziecko. Pozwala na zbadanie wszystkich istotnych sfer oraz aspektów rozwoju, w tym przede wszystkim tych uznawanych za najważniejsze dla powodzenia dziecka w edukacji przedszkolnej i szkolnej. Ponadto, Karty pomagają w wychwyceniu przejawów patologii rozwoju i pozwalają na porównanie zmian, do jakich doszło na przestrzeni lat.

Z KORP korzystać mogą osoby, które przeszły odpowiednie przeszkolenie. Można odbyć je indywidualnie lub na szkoleniu zorganizowanym dla danej placówki.

Materiał Partnera