Data: 21 grudnia 2017 Kategoria: Porady medyczne
Na czym polegają badania psychologiczne operatorów maszyn budowlanych?

Na czym polegają badania psychologiczne operatorów maszyn budowlanych?

Konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego nakłada na operatorów maszyn rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Wykonywane są dla wszystkich osób będących operatorami maszyn i urządzeń elektrotechnicznych, a w szczególności dla osób aspirujących do prowadzenia:

 • wózków widłowych,
 • suwnic,
 • maszyn w ruchu,
 • koparek,
 • koparko-ładowarek,
 • dźwigów,
 • suwnic,
 • żurawi wieżowych,
 • maszyn budowlanych,
 • maszyn drogowych,
 • oraz maszyn wiertniczych.

Jak przebiega badanie?

Badanie psychologiczne operatorów maszyn budowlanych podzielone jest na trzy części – pisemną, aparaturową oraz wywiad. Pierwsza część polega na wypełnianiu ankiety, kwestionariuszy i testów sprawności umysłowej, logicznego myślenia, przerzutności, podzielności i koncentracji uwagi. Część druga, to testy aparaturowe, które badają czas reakcji na bodźce, zdolność oceny prędkości i koordynację wzorkowo-ruchową. Wywiad to rozmowa z psychologiem, która dotyczy doświadczeń na danym stanowisku pracy, ewentualnych wypadków, przebytych chorób oraz problemów i zaburzeń kandydata na operatora.

W zależności od badania i cech osoby badanej, cały proceder trwa od 30-50 minut. Na koniec badania, psycholog wystawia orzeczenie wraz z uzasadnieniem swojej decyzji.

Jak przygotować się do badania?

Jak radzi pracownik Legnickiego Centrum PsychologicznegoJeśli chcemy dobrze wypaść na badaniu powinniśmy być wypoczęci, zdrowi i w ciągu ostatnich 48 godzin przed badaniem nie spożywać alkoholu w jakiejkolwiek postaci. Pamiętajmy jednak, że nawet negatywny wynik badania nie jest dramatem, ponieważ każda osoba ma możliwość poprawienia niezaliczonego testu.

Na badanie psychologicznie należy przynieść ze sobą dokument tożsamości, okulary bądź soczewki kontaktowe (jeśli ich używamy), a także skierowania na badanie psychologiczne, jeśli zostało one wystawione.

Jak kończy się badanie?

Badanie psychologiczne kończy się wypisaniem opinii psychologicznej, na której zaznacza się przebadane funkcje, a także ich poziom (norma/poniżej normy) oraz stwierdzeniem o braku albo istnieniu przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

 

Materiał Partnera