Data: 1 lutego 2019 Kategoria: Porady medyczne

Badania psychotechniczne – kto im podlega?

Badania psychologiczne, inaczej zwane psychotechnicznymi, to zbiór działań diagnostycznych, w wyniku których można uzyskać określone uprawnienia, w zależności od celu przeprowadzenia takich testów. Wiele zawodów i zajęć wiąże się bowiem z ogromną odpowiedzialnością, dlatego tak ważne jest potwierdzenie braku obciążeń psychicznych u badanej osoby. Jakie dokładnie jest znaczenie badań psychotechnicznych i kto im podlega?

Na czym polegają badania psychotechniczne?

Badania psychotechniczne obejmują szereg czynności diagnostycznych, które pomagają wykluczyć lub zidentyfikować ewentualne przeciwwskazania do wykonywania przez pacjenta określonych czynności lub też pracy w danym zawodzie. Jak się bowiem okazuje, sprawność i zdolność osoby do pełnienia różnego rodzaju obowiązków, szczególnie tych obarczonych większą odpowiedzialnością, zależy nie tylko od jego kondycji fizycznej, ale również od stanu psychicznego. Jak dokładnie wyglądają badania psychotechniczne?

Wiele zależy tu od celu wykonania badania i rodzaju stanowiska, które ma objąć pacjent. – Wyjaśnia przedstawiciel Centrum Medycyny Pracy Hipokrates w Tychach.

Badanie może składać się z części teoretycznej, w tym szczegółowego wywiadu i testu pisemnego, jak i z części praktycznej, np. aparaturowych testów diagnostycznych, jak to jest w przypadku badań psychologicznych dla kierowców zawodowych. Wszystkie te czynności mają na celu ocenę stanu psychicznego badanej osoby, ale też jej zdolności poznawczych, intelektu oraz sprawności psychomotorycznej. Istotne znaczenie ma też dojrzałość społeczna i emocjonalna, a także zachowanie w różnych, zwłaszcza stresowych sytuacjach.

Wszystko to pozwala ocenić lekarzowi, czy dana osoba może bez przeszkód wykonywać dany zawód.

Badania psychotechniczne – jakie i dla kogo?

Kto dokładnie podlega badaniom psychotechnicznym? Na tego rodzaju testy może zostać wysłany każdy pracownik, jednak w praktyce dotyczy to zawodów, w przypadku których wymaga tego prawo. Chodzi tu przede wszystkim o następujące stanowiska:

  • Kierowcy zawodowi – badania psychotechniczne kierowców obejmują część pisemną i aparaturową, w tym np. ocenę widzenia zmierzchowego.
  • Operatorzy – badaniom psychologicznym powinni poddać się operatorzy sprzętu, zwłaszcza w przypadku pracy wysokościowej, a także operatorzy maszyn i urządzeń elektronicznych.

Oprócz tego badania psychotechniczne przechodzą również osoby ubiegające się o pozwolenie na broń, a także te, które otrzymały skierowanie z policji.

Materiał Partnera