Data: 9 grudnia 2019 Kategoria: Pielęgnacja ciała i SPA

Na czym polegają tzw. turnusy rehabilitacyjne?

Turnus rehabilitacyjny to forma aktywnej rehabilitacji, połączonej z wypoczynkiem. W przeciwieństwie do pobytów sanatoryjnych na turnusy wyjeżdża się z grupą uczestników o podobnych potrzebach. Może z niego skorzystać każda osoba z orzeczoną niepełnosprawnością lub grupą inwalidzką. Na dodatek istnieje możliwość samodzielnego wyboru miejsca. Na czym to polega?

Turnus rehabilitacyjny ma na celu nie tylko poprawę sprawności psychoruchowej pacjentów, ale również rozwijanie umiejętności społecznych i zainteresowań. To także możliwość odpoczynku i skorzystania z zabiegów SPA dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.

Jaka jest różnica między leczeniem uzdrowiskowym a turnusem rehabilitacyjnym?

Pobyt w sanatorium a turnus rehabilitacyjny to nie to samo. W przypadku sanatorium należy złożyć odpowiedni wniosek i poczekać na przydzielenie miejsca pobytu oraz terminu – o tym, gdzie zostanie skierowany pacjent decydują lekarze. Pobyt jest w większości finansowany przez NFZ. Tylko dzieci do lat 6. mogą wyjechać do sanatorium z opiekunem, osoby dorosłe nie mogą zabrać ze sobą opiekuna. Leczenie w ośrodku uzdrowiskowym dopasowane jest indywidualnie pod pacjenta.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku turnusów rehabilitacyjnych, gdzie dorosła osoba z niepełnosprawnością może pojechać wraz z opiekunem. Ma również możliwość wyboru miejsca, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, by wybrać się w dowolny rejon Polski. Nad morzem na turnus rehabilitacyjny można wybrać się na przykład do Grand Laola SPA w Pobierowie. Na turnus rehabilitacyjny wyjeżdża się z grupą pacjentów o podobnych schorzeniach.

Turnus rehabilitacyjny – kto może z niego skorzystać i na czym to polega?

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą skorzystać osoby z orzeczoną niepełnosprawnością lub grupą inwalidzką. Kierowane są do grup uczestników o podobnych potrzebach. Możemy więc wyróżnić turnusy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, słuchu lub wzroku, osób upośledzonych umysłowo, chorych psychicznie lub poruszających się na wózkach inwalidzkich. Każda grupa musi liczyć nie mniej niż 20 osób, a turnus trwa nie krócej niż 14 dni.

Głównym celem turnusu jest poprawa sprawności, osiągana przez dopasowaną do schorzenia rehabilitację. Równie ważne jest jednak nawiązywanie kontaktów i pobudzanie zainteresowań – z tego względu oprócz ćwiczeń prowadzone są zajęcia kulturalno-oświatowe lub sportowo-rekreacyjne. Zajęcia i rehabilitacja mogą być prowadzone indywidualnie lub grupowo. Program turnusu jest opracowany i realizowany przez organizatora. Zapewnia on także kadrę wykwalifikowanych specjalistów, odpowiedzialnych za rehabilitację czy psychoterapię.

Materiał Partnera