Data: 31 października 2019 Kategoria: Dieta
suplement

Rejestracja suplementu diety krok po kroku

Suplementy diety to skoncentrowane środki spożywcze, których celem jest uzupełnienie normalnej diety. Są bogate w składniki mineralne i witaminy, ale nie mogą zastępować zdrowego żywienia, a tym bardziej – leków. Na rynku pojawia się coraz więcej suplementów. Co trzeba zrobić, aby wprowadzić je do obrotu? Przyjrzyjmy się procedurom towarzyszącym rejestracji suplementów diety.

Wniosek o wpis do rejestru lub zatwierdzenie zakładu

Pierwszym krokiem rejestracji suplementu diety jest rejestracja lub zatwierdzenie zakładu oraz wpis do rejestru zakładów. Według ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wniosek składa się we właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Należy to zrobić w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem działalności w zakresie sprzedaży suplementu diety.

Zatwierdzenie nie jest wymagane w przypadku zakładów, które pośredniczą w sprzedaży żywności na odległość, w tym sprzedaży przez internet. W tym przypadku wystarczy otrzymać zaświadczenie od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, że zawnioskowaliśmy o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli i taki wpis otrzymaliśmy.

Jeżeli wprowadzimy suplement diety bez złożenia wniosku o wpis do rejestru lub o zatwierdzenie zakładu i wpisu do rejestru zakładów, zostaniemy ukarani karą pieniężną. Grzywna może sięgać nawet 5000 zł – mówi nasz ekspert z Centrum Prawa Żywnościowego, udzielającego pomocy prawnej w dziedzinie prawa żywnościowego.

Złożenie wniosku jest konieczne również w celu rezygnacji z prowadzenia działalności.

Powiadomienie Głównego Inspektora Sanitarnego

Po złożeniu wniosku o wpis do rejestru zakładów lub zatwierdzenie zakładu kolejnym i ostatnim krokiem rejestracji suplementu diety jest powiadomienie Głównego Inspektora Sanitarnego. Wniosek jest generowany na portalu urzędu. Można powiadomić GIS na dwa sposoby:

  • elektronicznie, jeżeli posiadamy kwalifikowany podpis elektroniczny,
  • listownie z własnoręcznym podpisem, jeżeli nie posiadamy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W powiadomieniu muszą znajdować się informacje na temat produktu w postaci jego nazwy, nazwy producenta, ilościowego i jakościowego składu suplementu, postaci produktu, wzoru oznakowania w języku polskim oraz firmy zgłaszającej. Należy podać jej nazwę, adres oraz NIP. Gdy dokument wpłynie do GIS, uznaje się, że urząd został powiadomiony, a suplement można wprowadzić na rynek (oczywiście, jeśli produkt jest bezpieczny i prawidłowo oznakowany).

Główny Inspektor Sanitarny ma prawo przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, czy wprowadzony do obrotu suplement diety jest zgodny z deklaracją producenta. Postępowanie nie może trwać dłużej niż 60 dni. Do tego terminu nie wlicza się czasu koniecznego na skompletowanie niezbędnej dokumentacji.

Materiał Partnera