Data: 5 kwietnia 2019 Kategoria: Ciąża

Na czym polegają badania prenatalne?

Ciąża to cudowny czas oczekiwania, ale także dziewięć miesięcy niepewności i obaw o zdrowie dziecka. Dzięki badaniom prenatalnym przyszli rodzice mogą sprawdzić, czy ich dziecko jest zdrowe i w razie problemów już w czasie ciąży podjąć szereg działań zwiększających szansę uniknięcia kolejnych powikłań. Wielu rodziców obawia się jednak tych badań, ponieważ nie do końca są oni świadomi, jak one przebiegają.

Badania nieinwazyjne i inwazyjne

Badania prenatalne są to badania płodu pod kątem wad genetycznych oraz rozwojowych. Stanowią podstawową formę diagnostyki rozwoju płodu.

Możemy wyróżnić badania prenatalne nieinwazyjne, zalecane każdej ciężarnej, oraz specjalistyczne badania inwazyjne, wskazane kobietom, u których wykryto nieprawidłowości w badaniach podstawowych.

Badania prenatalne nieinwazyjne nie łączą się z ryzykiem utraty ciąży. Są to szczegółowe badania ultrasonograficzne oraz badania biochemiczne.

Jedynie badania inwazyjne mogą wiązać się z ryzykiem straty dziecka. Ryzyko to jest bardzo niskie. Do badań inwazyjnych zalicza się amniopunkcję, biopsję kosmówkową lub kordocentezę. Są to badania bardzo szczegółowe i wykonywane tylko za zgodą pacjentki.

Bezpieczne i konieczne USG genetyczne

Według współczesnej wiedzy nie istnieją żadne przeciwwskazania do diagnostyki ultrasonograficznej w przebiegu ciąży. Nie udowodniono szkodliwości USG dla rozwoju płodu. Lekarz może w czasie tych badań wykryć wiele wad rozwojowych, jak np. wady serca i wady genetyczne płodu, m.in. zespół Downa, Edwardsa czy Turnera. Dzięki temu możliwe jest wdrożenie leczenia dziecka jeszcze w czasie ciąży lub przygotowanie do podjęcia konkretnych działań ratujących zdrowie i życie dziecka zaraz po porodzie.

Jak mówi ekspert z jednego z gabinetów lekarskich MediLuxClinic ze Szczecina:

W ciąży o fizjologicznym przebiegu każda pacjentka powinna mieć wykonane trzy badania USG. Między 11. a 14., między 18. a 23. oraz między 28. a 32. tygodniem ciąży. W naszej klinice pracują specjaliści, którzy są certyfikowanymi członkami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i brytyjskiego The Fetal Medicine Foundation. Obie instytucje są zgodne co do konieczności trzykrotnego przeprowadzania badań USG.

Badania biochemiczne – test PAPP-A

Nawet przy najlepiej przeprowadzonym badaniu USG,niektóre z wad mogą pozostać niewykryte, mogą też ujawnić się lub powstać dopiero po urodzeniu. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo prawidłowej diagnozy, badania USG między 11. a 14. tygodniem ciąży, uzupełnia się badaniami krwi przyszłej mamy. Wykonuje się badania biochemiczne prenatalne, tzw. test PAPP-A. Są to badania przesiewowe, pozwalające na wykrycie zespołu Downa oraz innych wad genetycznych, dostarczają też informacji o funkcji łożyska. Test ten należy do standardów opieki nad kobietami ciężarnymi w całej Europie Zachodniej.

Materiał Partnera