Data: 11 czerwca 2018 Kategoria: Ciąża
badania-w-czasie-ciazy

Elementy diagnostyki położniczej

Ciąża to szczególny czas w życiu każdej kobiety, w którym musi zadbać nie tylko o zdrowie własne, ale także dziecka, które rozwija się w jej łonie. Z tego powodu bardzo istotne jest wykonywanie regularnych badań oceniających stan płodu i umożliwiających wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i wad rozwojowych, które niejednokrotnie mogą być leczone już w życiu płodowym.

Ocena miednicy

Ocena miednicy to jeden z najważniejszych elementów diagnostyki położniczej. Pomiar miednicy dokonywany jest podczas badania zewnętrznego, które to określa typ jej budowy oraz orientacyjne rozmiary kanału rodnego. Pozwala na ustalenie odpowiedniego sposobu rozwiązania ciąży. Do badania używa się miednicomierza, inaczej nazywanego cyrklem położniczym.

Dno macicy i obwód brzucha

Badanie zewnętrzne obejmuje również pomiar obwodu brzucha oraz uwzględnienie wszystkich zmian na nim występujących, takich jak rozstępy czy żylaki. Ponadto ocenia się również kształt brzucha, który może dostarczyć informacji o pozycji ułożenia płodu, a także o ewentualnej ciąży bliźniaczej.

Ustalenie wysokości dna macicy pomaga określić, na jakim etapie jest ciąża, a także umożliwia wykrycie nieprawidłowości związanych między innymi ze wzrostem płodu – dodaje nasza rozmówczyni reprezentująca Specjalistyczny Gabinet Położniczo – Ginekologiczny z Tych

Badanie palpacyjne

Badanie palpacyjne oparte jest na tzw. chwytach Leopolda, które mają za zadanie określić pozycję płodu w macicy.

Badanie wewnętrzne

Badanie ginekologiczne odbywa się przez pochwę i pozwala na ocenę konsystencji i wielkości macicy oraz długości, kształtu, wielkości i rozwarcia ujścia szyjki macicy, co ma szczególnie istotne znaczenie, gdyż pozwala wykryć ryzyko przedwczesnego porodu. W celu uniknięcia powikłań położniczych dużą uwagę przykłada się do sprawdzenia, czy w szyjce i pochwie nie występuje stan zapalny.

Ultrasonografia

Jest to rutynowe badanie wykonywane w każdej ciąży. Pozwala na ocenę stanu płodu i jego rozwoju oraz określa położenie dziecka w macicy, a także umożliwia wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i wad rozwojowych – niektóre z nich mogą być leczone już w łonie matki. USG określa również ilość wód płodowych oraz lokalizację i funkcjonowanie łożyska.

Kardiotokografia

Polega na monitorowaniu akcji serca płodu i zapisie czynności skurczowej mięśnia macicy. Wyniki zapisane są w postaci wykresu, który podlega szczegółowej analizie lekarskiej. Badanie to pozwala na wykrycie zagrożeń takich jak niedotlenienie i zaburzenia rytmu serca płodu.

Badanie krwi i moczu

Podstawowe badania krwi wykonywane w ciąży to morfologia (pozwala na wykrycie często występującej u kobiet w ciąży anemii, która może być niebezpieczna dla dziecka), grupa krwi i Rh (ma szczególne znaczenie, jeśli w czasie ciąży lub porodu zaszłaby konieczność transfuzji krwi) oraz przeciwciała odpornościowe (umożliwia wykrycie konfliktu serologicznego między matką i dzieckiem). Badanie moczu pozwala na ocenę ogólnego stanu zdrowia oraz rozpoznanie ewentualnych infekcji układu moczowego.