Data: 13 lutego 2018 Kategoria: Bez kategorii

Czym tak naprawdę jest laboratorium?

Wpisując definicję “laboratorium” w wyszukiwarkę internetową pojawia się ponad 32 mln wyników. Pojawiają się liczne definicje, wiele typów wyposażenia, firmy wyposażające laboratoria. Dla porównania hasło “jabłko” to niespełna 5 mln wyników, “witaminy” około 7 mln wyników, “słońce” 12 mln. Wnioski możemy wyciągnąć sami …

Spośród wileu typów laboratoriów możemy wyróżnić: laboratoria chemiczne, laboratoria biologiczne, laboratoria medyczne, laboratoria fizyczne, przemysłowe, pomiarowe i wiele innych. Wśród powyższych typów laboratoriów można wyodrębnić laboratoria pod względem pomiarów jakie są wykonywane w poszczególnych placówkach … np. analityczne, mikrobiologiczne, kontroli jakości, radiologiczne, syntezy i inne. Bez laboratoriów i badań jakie są w nich przeprowadzane nie można wyobrazić sobie rozwoju obecnej medycyny, przemysłu, farmacji … Każda z firm produkujących żywność, leki i inne przedmioty codziennego użytku posiadać powinna laboratorium kontroli jakości, laboratorium środowiskowe i coraz częściej wiele z nich posiada laboratoria B + R (badania i rozwój). W każdym laboratorium najważniejsze jest bezpieczeństwo osób w nim pracujących, dlatego w kwestii bezpieczeństwa nie można iść na żadne kompromisy. W laboratoriach bardzo często przechowuje się liczne substancje chemiczne które mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe i łatwopalne, być niebezpieczne dla zdrowia (a nawet życia) i dlatego istotnym elementem laboratoriów są szafy bezpieczeństwa.

Przechowywanie niebezpiecznych substancji jest dodatkowo obwarowane licznymi przepisami prawnymi.

Osoby pracujące w laboratoriach powinny być odpowiednio do tego przygotowane, posiadać wykształcenie kierunkowe oraz kursy BHP i inne zależne od specyfiki danej pracy. Laboranci bardzo często pracują w odpowiednich ubraniach, które nie tylko zabezpieczają ich własny ubiór, ale niektóre typy laboratoriów mają bardzo restrykcyjne wymogi co do odzieży ochronnej jednorazowej np. pomieszczenia typu clean room. Niejednokrotnie w utrzymaniu wymaganej czystości w laboratorium pomocne okazują się lampy bakteriobójcze bezpośredniego i pośredniego działania przeznaczone do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń.

Pomieszczenia laboratoryjne bardzo często winny być restrykcyjnie monitorowane pod względem temperatury, wilgotności a nawet ilości cząstek. Wiele firm oferuje w swoim portfolio mniej i bardziej zaawansowane monitory i rejestratory, które można dostosować  w zależności od potrzeb użytkownika i typu pomieszczenia.

Wykwalifikowana kadra to “serce” każdego laboratorium, dobrze monitorowane bezpieczne pomieszczenie w którym przeprowadza się badania to “body”, ale nawet najmądrzejsza osoba w najbezpieczniejszym pomieszczeniu bez odpowiedniego sprzętu nie jest w stanie przeprowadzić badań i doświadczeń. Wiele specjalistycznych firm oferuje zaawansowane urządzenia laboratoryjne oraz specjalistyczne usługi doradztwa, pomiarów, kalibracji. Jedną z firm posiadających ugruntowaną i wysoką pozycję na rynku z ponad 10-letnim stażem jest firma DANLAB.

W tej branży bardzo istotne jest aby osoby, z którymi styka się użytkownik były fachowcami i doradcami w swojej dziedzinie. Niewiele z firm wyposażających kieruje się tą zasadą, natomiast niewątpliwym liderem w tej dziedzinie jest firma DANLAB, gdzie laboranci oprócz niezawodnego sprzętu mogą uzyskać fachową poradę. Pracownicy firmy DANLAB współtworzą, pod względem merytorycznym, największe w Polsce targi branżowe –  Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EUROLAB.

W pomieszczeniach laboratoryjnych istnieją również specjalne wymagania co do zastosowanej zabudowy meblowej.

Nie można zastosować “normalnych” elementów meblowych jakie można spotkać w typowych sklepach. W laboratoriach zastosowane są specjalne wzmocnione materiały blatów laboratoryjnych, wzmocnione okucia meblowe oraz specjalne certyfikowane płyty. Zawory, krany  i inna armatura laboratoryjna powinna posiadać odpowiednie dopuszczenia, być odporna na żrące odczynniki chemiczne i spełniać wyśrubowane normy bezpieczeństwa. Najważniejszym elementem zabudowy meblowej w pomieszczeniach laboratoryjnych jest odpowiednia powierzchnia robocza – blat specjalistyczny, który może być wykonany z ceramiki, żywicy lub konglomeratu. Bardzo nowoczesnymi rozwiązaniami, a jednocześnie ekonomicznymi z punktu widzenia kosztów są blaty wykonane z odpowiedniego szkła hartowanego oraz polipropylenowe. W wielu laboratoriach specjalistycznych np. syntezy oprócz wysoce odpornej zabudowy meblowej, niezbędnym elementem są dygestoria laboratoryjne.

Dygestorium to duża przeszklona komora w kształcie szafy,  zaopatrzona w wysoce  wydajny wentylator, który wydmuchuje powietrze z wnętrza komory poza obszar pomieszczenia, a tym samym zapobiega wydostawaniu się substancji (charakterystycznie pachnących, trucizn, agresywnych oparów itp.) do atmosfery laboratorium. Dygestorium stanowi również ochronę przed eksplozjami i pożarami, jakie mogą być następstwem prowadzonych wewnątrz komory badań.

Laboratoria są integralną częścią naszego życia. Codziennie spotykamy się z wykorzystaniem różnego typu laboratoriów. Ważne jest aby wyniki jakie otrzymujemy w tych placówkach były wiarygodne, a uzyskanie ich nie wiązało się z narażeniem życia i zdrowia osób w nim pracujących. Mimo ogólnej tendencji do automatyzacji prac i gonitwą za nowoczesnością, nic nie jest w stanie zastąpić człowieka, wykwalifikowanego laboranta, który z zapałem i odpowiednim przygotowaniem  podejmuje się wyzwań kolejnego dnia.

Materiał Partnera