Materiał Partnera

Jakie są obowiązkowe badania dla pracowników ochrony?

Jakie są obowiązkowe badania dla pracowników ochrony?

Badania pracowników ochrony to element, który wpływa na bezpieczeństwo ich pracy. W sytuacji kwalifikowanych pracowników ochrony, niezdolność do pracy z powodu choroby trwającej więcej niż 6 miesięcy jest uzasadnieniem do przeprowadzenia badania lekarskiego oraz psychologicznego. Wymagania prawne w stosunku do pracowników ochrony i kwestie związane z bezpieczeństwem pracy takich osób zapisane są w ustawie z 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 1997 r. nr 14 poz. 740 ze zm.). Jak przebiegają badania dla pracowników ochrony?

Jak przebiegają badania dla pracowników ochrony?

Pracownik ochrony to osoba, która figuruje na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Może także wykonywać zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który posiada koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia. Jednak podstawa zatrudnienia takich osób i fakt legitymowania się wpisem w zakresie kwalifikacji ma znaczenie w kontekście obowiązkowych badań pracowników ochrony. W przypadku pracowników posiadających wpis na listę pracowników kwalifikowanych zasadą jest, że podlegają badaniom lekarskim i psychologicznym co 3 lata. Po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 6 miesięcy pracownik musi zostać skierowany na badania – zarówno lekarskie, jak i psychologiczne.

Badanie lekarskie obejmuje ogólne sprawdzenie stanu zdrowia, w tym ocenę układu krążenia, układu ruchu i układu nerwowego, badania specjalistyczne, w tym okulistyczne. Badania psychologiczne obejmują natomiast ocenę sprawności intelektualnej, osobowości wraz z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej. Po przeprowadzeniu badania psycholog wydaje opinię zgodnie ze wzorem, a lekarz – orzeczenie lekarskie. Orzeczenie lekarskie wydawane jest do rąk własnych osoby badanej, a drugi egzemplarz dołącza się do dokumentacji badań osoby na stanowisko ochrony.

Dlaczego badania dla pracowników ochrony są tak ważne?

Badania psychologiczne i lekarskie dla pracowników ochrony pozwalają ocenić ich ogólny stan zdrowia, sprawność psychomotoryczną i dokonać analizy własnych procesów poznawczych. Podczas badań sprawdza się proces uwagi i postrzegania, motorykę, a także analizuje się cechy osobowości i funkcjonowanie w sytuacjach stresowych. Takie badania są więc bardzo istotnym elementem, który pomoże stwierdzić, czy dana osoba ma predyspozycje do wykonywania zawodu ochroniarza.

Jak mówi ekspert z Centrum Medycyny Pracy „Hipokrates” oferującego badania dla pracowników ochrony: Badania lekarskie i psychologiczne osoby, która posiada licencję pracownika ochrony fizycznej, przeprowadza się co 3 lata. Jeśli jednak w orzeczeniu lekarskim wskazano krótszy termin następnego badania, wykonywane jest w okresach krótszych niż 3 lata. Opłatę za tego rodzaju czynności ponosi osoba badana. W przypadku pracownika, który posiada licencję ochroniarza fizycznego koszty pokrywa pracodawca lub właściwy terytorialnie komendant Policji.

Pracownicy ochrony są osobami, które codziennie narażają się na duży stres i obciążenia dla organizmu. Właśnie dlatego tak ważne jest dokonywanie regularnych badań, które potwierdzą predyspozycje i możliwości wykonywania takiej pracy. Aby mieć pewność, że badania zostaną przeprowadzone przez profesjonalnych lekarzy, należy korzystać jedynie z wykwalifikowanych Centrów Medycznych, które oferują takie usługi.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Dodaj komentarz

form success Dziękujemy za dodanie komentarza

Po weryfikacji, wpis pojawi się w serwisie.

form error Błąd - akcja została wstrzymana

pozostała liczba znaków: 1000

Komentarze użytkowników

Suplementy diety połączone ze sportem okazały się skuteczne? Dowiedziałaś się wszystkiego, co chciałaś podczas wizyty w poradnictwie laktacyjnym? Jesteś zadowolony operacji plastycznej? A może optyk pomógł Ci dobrać okulary dopasowane do kształtu twarzy albo masaż okazał się przyjemny? Jeśli tak, to pozostaw po sobie komentarz. W ten sposób pomożesz innym znaleźć specjalistę, a nam rozwijać biznes. Bądź zdrowy ze zdrowie.pkt.pl!

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję