tag: zawody wymagające badań psychotechnicznych

badania jakie musi wykonać kierowca zawodowy

W których zawodach badania psychotechniczne są obligatoryjne?

Każdy pracodawca wymaga określonej sprawności psychofizycznej od swojego pracownika, jednak nie każdy pracownik podlega badaniom, które tę sprawność oceniają. Skierowanie na badania psychotechniczne jest obligatoryjne w różnych zawodach. Pracodawca powinien więcej...