tag: terapia sensomotoryczna

terapia sensomotoryczna

Terapia sensomotoryczna – wspomaganie rozwoju twojego dziecka

Terapia sensomotoryczna jest metodą pracy z dziećmi, u których obserwujemy specyficzne trudności w koordynacji ruchowej, nauce a także zachowaniu. Opiera się na tych samych podstawach teoretycznych, które dały podwaliny pod więcej...