tag: rękawiczki

Podajniki do jednorazowych rękawiczek. Higieniczne dozowanie w gabinecie medycznym

Prostota użytkowania Rękawiczki jednorazowe – jak sama nazwa wyraźnie wskazuje – służą do pojedynczego wykorzystania. Po zużyciu tracą swoją wartość funkcjonalną, zatem nie istnieje potrzeba ich ponownego wkładania do schowka. więcej...