tag: organizm

Głośna okolica. Wpływ hałasu na organizm człowieka

Człowiek od zawsze żyje w otoczeniu dźwięków i posługuje się nimi. Niestety wraz z postępem cywilizacyjnym, naturalne źródła dźwięku zostały zdominowane przez szereg innych, emitujących dźwięki o nadmiernym natężeniu, znane więcej...