tag: medycyna pracy

medycyna pracy

Zakres badań przeprowadzanych w ramach medycyny pracy

Medycyna pracy to specjalizacja lekarska, której domeną jest profilaktyka oraz leczenie chorób i schorzeń wynikających z pracy w specyficznych warunkach. Zadanie to realizuje się między innymi przez badania, które przechodzą więcej...

Na czym polegają badania psychologiczne operatorów maszyn budowlanych?

Na czym polegają badania psychologiczne operatorów maszyn budowlanych?

Konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego nakłada na operatorów maszyn rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Wykonywane są dla więcej...