tag: farmaceuci

odpady-farmaceutyczne

Odpady farmaceutyczne – czym są i co się z nimi robi?

Odpadami farmaceutycznymi nazywamy przeterminowane lub wycofane ze stosowania wyroby medyczne oraz produkty lecznicze, m.in. leki, suplementy diety, substancje recepturowe oraz inne produkty farmaceutyczne. Według obowiązujących przepisów, właściciele aptek oraz punktów więcej...