Data: 8 września 2017 Kategoria: Porady medyczne

Co to jest wskaźnik kostka-ramię i jakie ma znaczenie w diagnostyce

Wskaźnik kostka-ramię (ABI) jest bardzo prostym i powszechnie dostępnym parametrem stosowanym w diagnostyce chorób tętnic obwodowych. Wykonanie pomiaru wskaźnika ABI pozwala na precyzyjną ocenę stanu tętnic obwodowych pacjenta, pod kątem występowania u niego zmian miażdżycowych. Ze względu na prostotę, skuteczność oraz nieinwazyjność badania, jest ono powszechnie wykonywane w placówkach i gabinetach lekarskich na całym świecie.

W jaki sposób określa się wskaźnik kostka-ramię?

Do wykonania pomiaru wskaźnika kostka-ramię wykorzystuje się bardzo proste urządzenie, które umożliwia obliczenie ilorazu ciśnienia mierzonego na ramieniu oraz na lewej i prawej kostce. Samo badanie jest bardzo proste i wykonuje się je u pacjentów pozostających przez około 5-10 minut w pozycji leżącej. Bardzo istotne jest to, żeby pacjent w trakcie wykonywania pomiarów był jak najbardziej zrelaksowany, dlatego konieczne jest zapewnienie mu jak najbardziej wygodnego podparcia głowy i pięt.

O opis samego badania poprosiliśmy specjalistę z firmy Diabetica, która jest wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski urządzeń do wykonywania pomiarów wskaźnika kostka-ramię ABPI MD: Oferowany przez nas sprzęt składa się z 4 elementów: urządzenia do wykonywania automatycznego pomiaru wskaźnika ABI, zestawu 3 mankietów, zasilacza oraz kabla USB. Każdy mankiet ma inny kolor, dzięki czemu personel medyczny gabinetu lekarskiego wie, na którą kończynę każdy z nich powinien być założony – żółty zakłada się lewą stopę, zielony na prawą, natomiast czerwony zakładany jest na ramię. Dokonanie pomiaru polega na założeniu wszystkich mankietów, wciśnięciu przycisku START który rozpoczyna badanie oraz odczytaniu wyników.

Co oznaczają wartości wskaźnika ABI?

Wykonanie pomiaru wskaźnika kostka-ramię pozwala lekarzowi na dokonanie oceny stanu tętnic obwodowych pacjenta oraz określenie ryzyka powstania u niego choroby tętnic obwodowych. U zdrowego człowieka, wartość wskaźnika wynosi od 1,00 do 1,40 i pokazuje, że ciśnienie w kończynach dolnych pacjenta jest równe lub nieco wyższe od ciśnienia w kończynach górnych.

Niższe wartości wskaźnika powinny być dla lekarza znakiem, że w tętnicach obwodowych zaczynają powstawać lub już powstały zmiany miażdżycowe. Ich wczesne wykrycie umożliwi szybkie podjęcie decyzji o wykonaniu dalszych badań diagnostycznych oraz rozpoczęciu właściwego leczenia chirurgicznego lub zachowawczego.

Materiał Partnera