Data: 4 lipca 2019 Kategoria: Porady medyczne
Psycholog

Różnice między psychologiem a psychiatrą

Psycholog i psychiatra to dwie zupełnie inne profesje. Warto uświadomić sobie, czym się zajmują i jaki mają zakres uprawnień. To pozwoli w razie konieczności zwrócić się o pomoc do właściwego specjalisty. Choć można każdego z nich potraktować jako znawcę problemów psychicznych, to jednak pracują oni z wykorzystaniem innych metod. Dowiedz się więcej o kompetencjach psychiatry i psychologa.

Trudności emocjonalne, zaburzenia, lęki, problemy, z którymi nie możesz sobie sam poradzić… Wiele jest zagadnień, które można sklasyfikować jako zaburzenia natury psychicznej. W zależności od tego, jaka jest skala problemu i w jaki sposób można je rozwiązać, należy udać się do psychologa lub psychiatry. Jeszcze innym specjalistą jest psychoterapeuta.

Kiedy udać się do psychologa?

Psychologiem tytułujemy osoby, które ukończyły studia magisterskie na tym kierunku. Mogą one mieć wiedzę ogólną, jak również wyspecjalizować się w konkretnej, wąskiej dziedzinie psychologii. Zakres ich obowiązków i uprawnień jest szeroki, a może objąć:

  • sport,
  • biznes,
  • rodzinę,
  • kompetencje społeczne,
  • udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Psycholog może prowadzić własny gabinet (np. taki jak Wsparcie), jak również pracować w ośrodkach adopcyjnych, kryzysowych, hospicjach, szpitalach, placówkach edukacyjnych czy sądach. Wszędzie tam, gdzie mogą znajdować się ludzie potrzebujący wsparcia w trudnej życiowej sytuacji, przydaje się jego pomoc. Narzędzia, z jakich korzysta ten specjalista, to przede wszystkim dialog, testy psychologiczne. Na podstawie wyników obserwacji oraz wywiadu z pacjentem stawia on diagnozę, wydaje stosowne oświadczenia lub zaświadczenia. Nie ma jednak uprawnień do wystawiania recept ani prowadzenia psychoterapii (chyba, że ukończył dodatkową specjalizację).

A kiedy do psychiatry?

Psychiatra jest lekarzem. Kształcił się na kierunku medycznym, zdobył uprawienia do wykonywania zawodu, specjalizację oraz praktykę. W zakresie jego kompetencji leży leczenie różnego rodzaju zaburzeń i chorób psychicznych, poparte wcześniejszą diagnostyką. Wsparciem dla prowadzonego leczenia mogą być środki farmakologiczne, ponieważ psychiatra ma uprawienia do wystawiania recept oraz zwolnień lekarskich. W swojej codziennej pracy wykorzystuje on niektóre narzędzia, z jakich korzysta psycholog (testy, kwestionariusze), aby zyskać pełen obraz sytuacji i móc właściwie zdiagnozować problem. Jednak najczęściej, odkrywając, że przyczyną zaburzeń są problemy duchowe, a nie cielesne, może on skierować go na psychoterapię, rehabilitację lub leczenie na oddziale zamkniętym.

Materiał Partnera