Data: 10 października 2017 Kategoria: Porady medyczne

Przebieg studiów na kierunku Farmacja

Kiedy mowa o studiach medycznych, większość osób myśli o kierunku lekarskim lub pielęgniarskim. Wielu zapomina, że w medycynie ważna jest nie tylko wiedza na temat leczenia pacjenta, ale również – i przede wszystkim – o lekach, które wykorzystuje się w terapii, ich produkcji, badaniu i zastosowaniu. Wiedzę z tego zakresu zdobywają studenci, którzy decydują się podjąć studia na kierunku Farmacja. Co warto wiedzieć o tych studiach?

Farmacja – opis kierunku

Farmacja jest dziedziną nauki skupiającą się przede wszystkim na lekach, ich składnikach, procesach ich otrzymywania oraz zastosowania. Obejmuje ona również informacje na temat kosmetyków i ich składników oraz żywności. Osoby podejmujące naukę na tym kierunku w czasie toku studiów zdobywają obszerną wiedzę z wyżej wymienionego zakresu i przygotowują się teoretycznie i praktycznie do wykonywania zawodu farmaceuty. Poza wiedzą specjalistyczną z tego zakresu, studenci dodatkowo rozwijają ogólną znajomość zagadnień związanych z medycyną, biologią i chemią.

Przebieg studiów

Studia na kierunku Farmacji trwają 11 semestrów, czyli 5,5 roku – są to jednolite studia magisterskie. Jedną z uczelni posiadających w swojej ofercie edukacyjnej kierunek Farmacja jest Śląski Uniwersytet Medyczny. W toku studiów studenci uczęszczają na wykłady i ćwiczenia, na których poznają między innymi zagadnienia związane z medycyną (np. anatomię), ale również bardzo szeroki zakres wiedzy chemicznej oraz biologicznej (np. botaniki). Jest to konieczne do wykonywania zawodu farmaceuty, bowiem w swojej pracy wykorzystuje on różnego rodzaju związki chemiczne oraz substancje pochodzenia naturalnego, między innymi roślin leczniczych.

Co po studiach?

Pomyślne ukończenie studiów otwiera przed absolwentem szerokie możliwości rozwoju kariery. Może on pracować między innymi w:

  • Aptekach ogólnodostępnych oraz szpitalnych
  • Hurtowniach farmaceutycznych
  • Przemyśle farmaceutycznych – obejmuje on wszelkie podmioty, specjalizujące się w opracowaniu receptur leków i materiałów medycznych, a także w wytwarzaniu, eksporcie i imporcie oraz wprowadzaniu tych produktów na rynek
  • Zakładach opieki zdrowotnej, w których prowadzone są badania kliniczne, terapia monitorowana stężeniem leku lub monitorowania niepożądanych działań leku
  • Inspekcji farmaceutycznej oraz innych urzędach i instytucjach państwowych lub samorządowych, powołanych w celu kontroli placówek farmaceutycznych
  • Laboratoriach i jednostkach kontrolno-pomiarowych z dziedziny higieny ogólnej, diagnostyki laboratoryjnej, ochrony środowiska oraz kontroli i badania żywnościach
  • Instytucja badawczych i badawczo-rozwojowych
  • Zakładach, wytwórniach oraz laboratoriach działających w branży kosmetycznej oraz chemicznej
  • Instytucja specjalizujących się w poradnictwie i upowszechnianiu wiedzy farmaceutycznej.