Data: 12 kwietnia 2017 Kategoria: Porady medyczne

Podstawy neuroterapii

Znane powiedzenie głosi, iż organ nieużywany zanika – najlepiej zasada ta sprawdza się w przypadku mięśni, które bez odpowiedniej stymulacji stopniowo tracą swą sprawność. Nie inaczej jest jednak również w przypadku mózgu. Podobnie jak mięśnie możemy go trenować, by zwiększyć jego możliwości lub zapobiegać utraci sprawności. Trening taki znany jest pod różnymi nazwami: biofeedback, mindfeedback, brainfeedback, neurotrening lub neuroterapia.

Czym jest neuroterapia?

Neuroterapia jest typem psychoterapii, przeznaczoną do leczenia pacjentów zmagających się z problemami takimi jak nerwice, stany lękowe, nadpobudliwość lub doświadczających trudności w uczeniu się (np. dysleksji). Polega ona na wprowadzeniu danej osoby w stan głębokiego relaksu i wyeliminowaniu napięcia psychicznego i fizycznego, które uniemożliwia osiągnięcie pozytywnych rezultatów. Dzięki neuroterapii możliwe jest pobudzenie do działania obszarów mózgu odpowiedzialnych za kreatywność, łączenie faktów i przyswajanie wiedzy. W efekcie pacjent uczy się pozbywać negatywnych emocji i kontrolować stres, odczuwa przypływ pozytywnej energii oraz chęci do życia i podejmowania nowych działań. Wszystko to ma niebagatelny wpływ na jego jakość życia oraz sprzyja osiąganiu sukcesów osobistych i zawodowych.

Jak wygląda neuroterapia?

Jedną z metod neuroterapii jest biofeedback EEG, polegający na dostarczaniu pacjentowi informacji o aktywności jego mózgu – metoda ta nazywana jest również biologicznym sprzężeniem zwrotnym. Polega ona na monitorowaniu fal mózgowych pacjenta, wytwarzanych podczas konkretnych typów aktywności mózgu, np. fal alfa oraz fal delta. Pacjent zakłada na głowę czapeczkę złożoną z zestawu elektrod, za pomocą których wzmacniacz fal EEG zbiera informacje o aktywności mózgu i przetwarza je na grafikę zrozumiałą dla pacjenta, np. obraz poruszającego się samochodu. Następnie pacjent musi, działając świadomie, postarać się wpłynąć na wytwarzanie poszczególnych fal. Powtarzając ten proces, pacjent stopniowo uczy się świadomego wywoływania określonych stanów psychofizycznych, kontrolowania stresu i pobudzania pozytywnego myślenia.

Aby neuroterapia przyniosła pozytywne rezultaty musi być przeprowadzana przez doświadczonych specjalistów – jedną z placówek oferujących tego typu rozwijanie sprawności mózgu jest Centrum Psychologiczno-Terapeutyczne Carpe Diem. Pacjenci borykający się z rozmaitymi problemami psychicznymi, które przeszkadzają im w życiu osobistym i zawodowym dzięki neuroterapii są w stanie uwolnić drzemiący w nich potencjał.

Materiał Partnera