Data: 27 września 2018 Kategoria: Porady medyczne
badanie-ginekologiczne

Jak interpretować wyniki cytologii?

Cytologia, nazywana także wymazem z szyjki macicy, jest podstawowym badaniem ginekologicznym wykonywanym m.in. w celu wykrycia stanów przednowotworowych i wczesnych postaci raka szyjki macicy. Aby wykonać ją w ramach NFZ, nie trzeba posiadać skierowania – jej przeprowadzenie zalecane jest u kobiet w wieku 25-59 lat raz na 3 lata. Dowiedz się, jak interpretować wyniki cytologii oraz co konkretnie oznacza jej nieprawidłowy wynik.

Wyniki cytologii: prawidłowe lub nieprawidłowe. I co dalej?

Należy podkreślić, że każde wyniki badania cytologicznego wymagają wizyty u ginekologa i tym samym interpretacji ich przez specjalistę. Obecnie do interpretacji wykorzystuje się system Bethesda 2001 (inaczej TBS – z ang. The Bethesda System), który jest jedyną, obowiązującą klasyfikacją rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Po wykonaniu badania cytologicznego wyniki określane są jako: prawidłowe lub nieprawidłowe. Prawidłowy wynik cytologii stwierdza się, gdy w pobranym materiale nie odnotowano podejrzenia śródnabłonkowej neoplazji (CIN; nieprawidłowej struktury szyjki macicy, która może prowadzić do raka) lub nowotworu – wynik ten określa się skrótem NILM. Z kolei, nieprawidłowy wynik badania cytologicznego wymaga jego potwierdzenia lub wykluczenia dalszą diagnostyką.

Nieprawidłowe wyniki cytologii – jak je interpretować?

Gdy cytologia ma nieprawidłowy wynik, to według systemu Bethesda 2001 określa się go jako:

  • ASC – obecność atypowych komórek nabłonka płaskiego, które ze względu na różne nasilenie podzielono na dwie podgrupy: 1. ASC-US – atypowe komórki nabłonka płaskiego o nieokreślonym charakterze, 2. ASC-H – atypowe komórki nabłonkowe, gdzie nie można wykluczyć obecności zmian HSIL,
  • LSIL – zmiany w komórkach nabłonka płaskiego małego stopnia (obejmuje CIN I, infekcje HPV oraz dysplazję małego stopnia),
  • HSIL – zmiany w komórkach nabłonka płaskiego dużego stopnia (obejmuje CIN II i III, CIS i dysplazję średniego i dużego stopnia),
  • AGC – atypowe zmiany w komórkach gruczołowych.

Ponadto, nieprawidłowy wynik cytologii mogą wskazywać również na obecność komórek raka płaskonabłonkowego lub gruczołowego (szyjki lub trzonu macicy bądź pozamiaciczne).

Cytologia – nieprawidłowy wynik. Jak wygląda dalsza diagnostyka?

Należy pamiętać, że nieprawidłowy wynik cytologii nie jest jednoznaczny z rakiem. Aby potwierdzić lub wykluczyć śródnabłonkową neoplazję lub nowotwór należy rozpocząć dalszą diagnostykę. Jedynym badaniem, który w pełni potwierdzi obecność lub brak nowotworu jest badanie histopatologiczne, które można wykonać np. w gabinecie histopatologicznym HISTAMED w Gliwicach. Do innych metod weryfikacji nieprawidłowych badań cytologicznych zalicza się m.in.: powtórne wykonanie cytologii, test HPV oraz badanie kolposkopowe z wykonaniem biopsji.

Materiał Partnera