Data: 30 sierpnia 2017 Kategoria:

Chirurgiczna dezynfekcja rk. Lekarz myje rce

mycie rąk

utrzymywanie higieny osobostej