Data: 22 listopada 2017 Kategoria: Porady medyczne

Czym jest tomografia komputerowa ?

Tomografia komputerowa nazywana również skrótowo TK, zaliczana do jednego z rodzajów tomografii rentgenowskiej, to metoda diagnostyczna, której zadaniem jest obrazowanie przekrojów badanego obszaru ciała pacjenta.

Badanie wykonuje się za pomocą specjalistycznego urządzenia, które nazywa się tomografem komputerowym. Daje on możliwość uzyskania zarówno obrazu 2D jak i 3D. Natomiast uzyskany obraz badania nazywany jest tomogramem. Tomografia komputerowa to metoda wykorzystywana do badań takich części ciała jak : głowa, kręgosłup, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica, naczynia krwionośne oraz serce.

Przygotowanie do badania

 

Na 6 godzin przed badaniem nie można przyjmować posiłków, do 3 godzin przed badaniem pacjentów powinien być dobrze nawodniony dlatego też zaleca się wypicie 2 litrów wody niegazowanej. Niektóre badania wykonywane przy użyciu tomografu komputerowego, muszą być poprzedzone podaniem dożylnego kontrastu pacjentowi, a co za tym idzie, taka osoba powinna być poinformowana wcześniej o konieczności wykonania badania kreatyniny. Więcej informacji na temat tomografii komputerowej znajdziesz na stronie: https://www.philips.pl/healthcare/solutions/computed-tomography

Przebieg badania

Metoda ta jest bezbolesna i dość szybka, ponieważ czas trwania badania to ok. 10-30 min. Pacjent podczas TK, musi pozostać w pozycji leżącej, a także nie powinien wykonywać żadnych ruchów, gdyż mogą one mieć wpływ na wiarygodność otrzymanego obrazu. Często zdarza się że badanie wymaga chwilowego wstrzymania oddechu na czas wykonywanego zdjęcia. Jednak jest to uprzednio zalecone przez lekarza. Ważne, aby pacjent stosował się do poleceń personelu przed badaniem, w jego trakcie, a także po wykonanej tomografii. Badanie TK może być wykonana jedynie po przedstawieniu skierowania lekarskiego. Po tomografii pacjent może udać się do domu. Jednak jeśli obrazowanie było wykonywane ze środkiem kontrastującym, wtedy zaleca się aby pacjent odczekał 30 min w pracowni oraz nawadniał organizm dużą ilością wody niegazowanej.

Przeciwwskazania

W przypadku podania kontrastu podstawowym podstawowym przeciwwskazaniem jest uczulenie na jod. Ponadto osoby z niewydolnością nerek oraz z nadczynnością tarczycy również nie powinny być poddawane badaniu. W przypadku ciąży, badanie za użyciem tomografu komputerowego może być wykonane jedynie w ostateczności, gdy jej stan jest zagrożeniem dla jej zdrowia lub życia.

Materiał Partnera