Data: 31 sierpnia 2017 Kategoria: Porady medyczne

Czym są odpady zakaźne

Odpady zakaźne są bardzo niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego, dlatego należy obchodzić się z nimi w odpowiedni sposób. Każdy kto ma z nimi styczność powinien wiedzieć w jaki sposób je składować i magazynować. Przedstawiamy krótką charakterystykę odpadów zakaźnych.

O odpadach zakaźnych

Odpady zakaźne todpady zawierające żywe mikroorganizmy lub toksyny, co do których istnieją podstawy do przyjęcia, że powodują choroby u ludzi lub innych żywych organizmów. Odpady te są bardzo niebezpieczne, ponieważ mogą stanowić poważne zagrożenie epidemiczne.

Niektóre patogeny są w stanie przetrwać na nieożywionych powierzchniach nawet do kilkunastu miesięcy. Aby zmniejszyć ryzyko przeniesienia zakażenia trzeba bezwzględnie stosować się do zasad bezpiecznego postępowania z odpadami zakaźnymi – radzi specjalista reprezentujący firmę EMKA S.A., która zajmuje się unieszkodliwianiem odpadów.

Co wchodzi w skład odpadów zakaźnych

Katalog odpadów (Dz.U. 2012 poz. 1923) klasyfikuje odpady zakaźne jako rodzaj odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zaliczają się do nich:

  • tkanki ludzkie,
  • organy,
  • krew,
  • materiały zakażone krwią,
  • zużyte materiały opatrunkowe,
  • odpady z oddziałów zakaźnych, takie jak igły, zużyte strzykawki, rękawiczki jednorazowe,
  • materiały oraz sprzęt jednorazowego użytku pozostający w kontakcie z zakażonym pacjentem lub jego wydzielinami i wydalinami, które stanowią potencjalne ryzyko zagrożenia, takie jak podpaski, podkłady higieniczne czy pieluchomajtki,
  • pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych,
  • preparaty biologiczne, np. aktywne szczepionki i kultury laboratoryjne.

Regulacje prawne

Zasady zbierania, magazynowania, oznakowania, usuwania oraz unieszkodliwiania odpadów zakaźnych regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2061).

W kwestii unieszkodliwiania odpadów nie tylko należy stosować się do przepisów prawnych, ale także mieć na uwadze dobre praktyki. Jest to istotne przede wszystkim ze względu na patogeny mogące przetrwać do kilkunastu miesięcy. Co więcej, może dojść do ich namnażania, toteż warto mieć na uwadze, że nieunieszkodliwione zakaźne odpady medyczne stanowić mogą zagrożenie epidemiczne.

W Polsce istnieje kilka sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Metody można stosować oddzielnie lub je łączyć.

Materiał Partnera