Data: 19 lipca 2017 Kategoria: Porady medyczne

Charakterystyka i leczenie ran przewlekłych

Czym są rany przewlekłe

Rana przewlekła jest ubytkiem skóry spowodowanym przez proces chorobowy lub uraz, który nie poddaje się leczeniu. Tego typu schorzenie dotyczy przede wszystkim osób starszych, w tym chorych na miażdżycę naczyń obwodowych, diabetyków ze stopą cukrzycową, a także pacjentów unieruchomionych długotrwale. O ranie przewlekłej mówimy wtedy, gdy goi się ona ponad 8 tygodni.

Oceny rany dokonuje lekarz na podstawie badań przedmiotowych i specjalistycznego wywiadu, który obejmować powinien informacje na temat długości występowania rany, przyczyn jej występowania oraz stosowanych metod jej leczenia.

-Rany przewlekłe mające charakter owrzodzenia powstają w wyniku miejscowych zaburzeń w odżywianiu skóry, będących konsekwencją zmian jakie występują w obrębie naczyń krwionośnych, zmian neuropatycznych, cukrzycy oraz narażenia na długotrwały ucisk – tłumaczy ekspert reprezentujący firmę Hexanowa, producenta wyrobów medycznych Argotiab.

Jak leczyć

Leczenie ran przewlekłych to trudny proces, w którym najważniejsza jest diagnostyka i stosowanie odpowiednio dobranego leczenia przyczynowego, które polega na systematycznym oczyszczaniu rany z tkanek martwiczych, mikroorganizmów chorobotwórczych oraz wysięku. W tej kuracji wykorzystuje się sprężony tlen i urządzenia ultradźwiękowe. Istotne jest także dobranie właściwego opatrunku (zależy od stopnia zaawansowania rany), który pełni kluczową rolę w prawidłowym leczeniu.

Miejscowe leczenie ran przewlekłych jest leczeniem etapowym i dzieli się na:

  • fazę oczyszczania – w tej fazie opatrunek ma na celu tamowanie krwawienia, wchłanianie wydzieliny z rany i zapobieganie zakażeniom,
  • fazę ziarninowania – opatrunek zapewnia wilgotność, chroni tkankę ziarninową i zapobiega zakażeniu,
  • fazę naskórkowania – opatrunek utrzymuje odpowiednią wilgotność oraz chroni delikatną, nową strukturę komórkową.

Jako wspomaganie w leczeniu ran przewlekłych można stosować także różnego rodzaju środki, takie jak kremy zawierające nanocząsteczki srebra jonowego TIAB o silnych właściwościach przeciwdrobnoustrojowych.

Materiał Partnera